VERKSAMHETENS TJÄNSTER

Byggnadsplåtslageri

• Band-och skivtäckningar samt skorstens- och ventilationsbeslag
• Garneringsarbeten
• Regnvattensystem
• Takskyddsanordningar
• Nockbryggor, snöräcken, takstegar med mera